Kommunkompassen

En granskning av Strängnäs kommun. Under november 2014 utvärderades Strängnäs kommun med stöd av verktyget Kommunkompassen. Utvärderingen genomfördes av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Kommunkompassen har använts i Sverige sedan 2002 och redovisar samspelet mellan det politiska systemet, kommunens förmedlande av tjänster, kommunens som arbetsplats och utvecklingen av lokalsamhället.

Det är viktigt att poängtera att kommunkompassen inte värderar verksamhetens resultat utan hur kommunen leder och samspelar.

Syftet med utvärderingen var att få en analys utifrån ett kommunövergripande perspektiv, få ytterligare stöd i vårt pågående förbättringsarbete och att kunna ta del av konkreta tips från andra kommuner.

Utvärderarna har hämtat information från tre källor:

  1. Intervjuer av ett 30-tal ledande tjänstemän, förtroendevalda och fackliga representanter.
  2. Granskning av olika styrande skriftliga dokument.
  3. Genomgång av intranätet och kommunens hemsida.

Rapporten innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Syftet med poängbedömningen är i första hand att ha som referensvärda vid genomförandet av ytterligare utvärderingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2018