Måltidspolitiskt program

skolmatsal

Under våren 2021 pågår ett arbete med att ta fram ett nytt måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun.

Just nu är programförslaget ute på remiss. Det betyder att alla berörda har en möjlighet att påverka innehållet före beslut, i första hand i Teknik- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen och slutligen Kommunfullmäktige. Programmet ska gälla för perioden 2021-2024.

Alla kommunala verksamheter ska ge sina synpunkter men skolelever, boende på kommunens särskilda boenden, vårdnadshavare, anhöriga och de olika råden är också exempel på grupper som bjuds in att svara med sina tankar.

Vad innebär förslaget?

Förslaget har delats in i ett antal avsnitt som handlar om maten, miljön och upplevelsen. Med miljön menas både miljöpåverkan i form av till exempel transporter och svinn, men också den miljö man är i när man äter - sällskap och ljud. Det ska också tas beslut om kvaliteten som till exempel näring, tillsatser och andra viktiga faktorer.

Underlag och svarsformulär

Var med och påverka

Nu kan du vara med och påverka genom att lämna dina synpunkter senast den 4 april 2021.

Du kan också skicka in dina synpunkter i ett mejl eller ett brev.

Märk ditt mejl med diarienummer TFN/2020:779-001 och skicka det till teknikochfritidsnamnden@strangnas.se.

Postadress:

Strängnäs kommun
Teknik- och servicekontoret
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Märk ditt brev med diarienummer TFN/2020:779-001.

Du kan också lämna ditt brev i kommunhusets brevlåda i entrén på Nygatan 10 i Strängnäs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2021