Kungörelse om borttagande av avgifter för ansökningar om nya och tillfälliga serveringstillstånd samt för tillsynsavgifter för restauranger med
serveringstillstånd

Kommunfullmäktige har beslutat om att anta nedan nämnda föreskrifter, protokoll är justerat, justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan.

Föreskrift:

Borttagande av avgifter för ansökningar om nya och tillfälliga serveringstillstånd samt för tillsynsavgifter för restauranger med serveringstillstånd

Beslutsparagraf och datum:

KF § 89, 2021-05-24

Datum för tillkännagivandets uppsättande:

2021-06-01

Datum för tillkännagivandets nedtagande:

2021-06-23

Information om anslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2021