Kungörelse om tillfälligt borttagande av tillsynsavgifter för
livsmedelsföretag

Kommunfullmäktige har beslutat om att anta nedan nämnda föreskrifter, protokoll är justerat, justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan.

Föreskrift:

Tillfälligt borttagande av tillsynsavgifter för
livsmedelsföretag

Beslutsparagraf och datum:

KF § 88, 2021-05-24

Datum för tillkännagivandets uppsättande:

2021-06-01

Datum för tillkännagivandets nedtagande:

2021-06-23

Information om anslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2021