Kungörelse; ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kärnbo-Viggeby 4:39

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten Kärnbo-Viggeby 4:39 finns tillgänglig på kontaktcenter i Strängnäs, Kommunhuset, Nygatan 10, från 2021-07-06 till 2021-08-13. Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på ansökan.

Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se .

Ange diarienummer BYGG.2021.496 vid inlämnande av synpunkter. Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2021-08-13.

Frågor om ansökan besvaras av: Gunilla Östling tel. 0152-293 10 .

Information om anslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021