Kungörelse, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Strängnäs-Lundby 7:79

Ansökan om förhandsbesked på fastigheten STRÄNGNÄS-LUNDBY 7:79 finns tillgänglig på kontaktcenter i kommunhuset Nygatan 10 i Strängnäs från 2021-07-13 till 2021-08-20. Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på ansökan.

Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se eller använd vår e-tjänst för synpunktshantering (gul knapp ovan).

Ange diarienummer BYGG.2021.516 vid inlämnande av synpunkter. Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2021-08-20

Frågor om ansökan kontakta 0152- 291 00 eller Gunilla Östling 0152-293 10 .

Information om anslag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juli 2021