Kungörelse om inkomstrelaterat avgiftssystem för Kulturskolan

Kulturnämnden har beslutat om att anta inkomstrelaterat avgiftssystem, protokoll är justerat, justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan.

Beslutsparagraf och datum:

KN § 61, 2022-04-26

Datum för tillkännagivandets uppsättande:

2022-05-03

Datum för tillkännagivandets nedtagande:

2022-05-25

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2022