Kungörelse om ny bryggpolicy i Strängnäs kommun

Kommunfullmäktige har beslutat om att anta nedan nämnda föreskrift, protokoll är justerat, justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan.

Föreskrift:

Bryggpolicy

Beslutsparagraf och datum:

KF § 70, 2022-04-25

Datum för tillkännagivandets uppsättande:

2022-05-05

Datum för tillkännagivandets nedtagande:

2022-05-27

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2022