Underrättelse om publicerade handlingar inför antagande av detaljplan för Gripsholm 4:121, med flera, Gripsholms backar, Mariefred i
Strängnäs kommun

Inför antagande av detaljplan för Gripsholm 4:121, med flera, Gripsholms backar, Mariefred i Strängnäs kommun finns nu granskningsutlåtande publicerat tillsammans med övriga handlingar på Strängnäs kommuns webbplats: www.strangnas.se/gripsholmsbackar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2023