Samråd för ny översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar kommunens syn på hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras med ett långt tidsperspektiv. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-03-28 att sända ut framarbetat förslag till uppdaterad ny översiktsplan för samråd.

Öppet Hus
Under samrådet kommer flera öppet hus-träffar genomföras för dig som vill se översiktsplanen eller vill ställa frågor. Representanter från kommunen kommer att närvara och svara på frågor om processen samt informera om översiktsplanen. Information om datum och tider för öppet-hus finns på hemsidan.

Samrådsperioden pågår från 2023-04-12 till 2023-06-11. Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Läs mer strangnas.se/oversiktsplan.

Frågor besvaras av:
Eddie Lundgren tel. 0152-293 30, eddie.lundgren@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2023