Underrättelse om publicerade handlingar inför antagande av detaljplan för Gorsinge 1:20 m fl "Biskopskvarn", Strängnäs

Inför antagande av detaljplanen Gorsinge 1:20 m fl "Biskopskvarn" finns nu granskningsutlåtandet publicerat tillsammans med övriga handlingar på Strängnäs kommuns webbplats: www.strangnas.se/biskopskvarn

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2023