Kungörelse om granskning av översiktsplan för Strängnäs kommun

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar kommunens syn på hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras med ett långt tidsperspektiv.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-12-12 att sända ut framarbetat förslag till granskningshandling för granskning. Under samrådet lämnades totalt 55 synpunkter in, dessa har sammanställts i en samrådsredogörelse och presenteras tillsammans med granskningshandlingen och en hållbarhetsbedömning.

Öppet Hus
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till flera dialogtillfällen i form av öppet hus där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor. Representanter från kommunen kommer att närvara och kan svara på frågor om processen, vad som justerats i handlingen efter samrådet samt informera om översiktsplanen. Information om datum och tider för öppet hus finns på: www.strangnas.se/oversiktsplan

Granskningen pågår 20 december 2023 till 1 mars 2024.

Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Läs mer www.strangnas.se/oversiktsplan

Frågor besvaras av:

Eddie Lundgren tel. 0152-293 30, eddie.lundgren@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023