Kungörelse om antagen taxa i Strängnäs kommun

Kommunfullmäktige har beslutat om att anta nedan nämnda föreskrift, protokoll är justerat, justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan.

Föreskrift:

Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet i Strängnäs kommun

Beslutsparagraf och datum:

KF § 48, 2026-04-15

Datum för tillkännagivandets uppsättande:

2024-04-24

Datum för tillkännagivandets nedtagande:

2024-05-16

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2024