Underrättelse om antagande av detaljplan för Strängnäs 3:1, del av, med flera, Grundskola, Finningerondellen

Detaljplanen Strängnäs 3:1, del av, med flera, Grundskola, Finningerondellen har nu antgits, protokollet är publicerat tillsammans med övriga handlingar på Strängnäs kommuns webbplats: www.strangnas.se/grundskolafinninge

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2024