Kungörelse om antagen Renhållningstaxa för Strängnäs kommun

Kommunfullmäktige har beslutat om att anta nedan nämnda föreskrifter, protokoll är justerat, justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan.

Föreskrift:

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun 2020-01-01

Beslutsparagraf och datum:

KF § 260, 2019-11-18

Datum för tillkännagivandets uppsättande:

2019-11-28

Datum för tillkännagivandets nedtagande:

2019-12-20

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2019