Kungörelse om antaget revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Kommunfullmäktige har beslutat om att anta nedan nämnda föreskrifter, protokoll är justerat, justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan.

Föreskrift:

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Beslutsparagraf och datum:

KF § 263, 2019-11-18

Datum för tillkännagivandets uppsättande:

2019-11-28

Datum för tillkännagivandets nedtagande:

2019-12-20

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2019