Tillkännagivanden

Här tillkännages kommande möten, justerade protokoll, delegationsbeslut som inte behöver anmälas till nämnd och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2018