Justerat protokoll socialutskottet 2020-03-02

Organ:

Socialutskottet

Datum sammanträde:

2020-03-02

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-03-02

Datum för avpublicering av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-03-24

Förvaringsplats för protokollet:

Socialkontoret

Sekreterare:

Anette Rydén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2020