Justera protokoll socialutskottet 2018-08-08

Organ:
Socialutskottet

Datum sammanträde:
2018-08-08

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:
2018-08-08

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:
2018-08-30

Förvaringsplats för protokollet:
Socialkontoret

Sekreterare:
Kristina Entoft

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2018