Justerat protokoll teknik- och fritidsnämnden 2019-08-27

Organ:

Teknik- och fritidsnämnden

Datum sammanträde:

2019-08-27

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-08-28

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-09-19

Förvaringsplats för protokollet:

Teknik- och servicekontoret

Sekreterare:

Kersti Hellström

Länk till protokollet:

Protokoll teknik- och fritidsnämnden 2019-08-27

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2019