Justerat protokoll teknik- och fritidsnämnden 2019-09-24

Organ:

Teknik- och fritidsnämnden

Datum sammanträde:

2019-09-24

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-09-25

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet:

Teknik- och servicekontoret

Sekreterare:

Kersti Hellström

Länk till protokollet:

Protokoll teknik- och fritidsnämnden 2019-09-24

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2019