Justerat protokoll valberedingen 2019-11-18

Organ:

Valberedningen

Datum sammanträde:

2019-11-18

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-11-18

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-12-10

Förvaringsplats för protokollet:

Kansliavdelningen

Sekreterare:

Tobias Rundström

Länk till protokollet:

Valberedningens sammanträde 2019-11-18

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2019