Justerat protokoll miljö- och samhällsbyggnadsnämndens AU 2019-11-13

Organ:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens AU

Sammanträdesdatum:

2019-11-13

Datum för tillkännagivandets publicering:

2019-11-19

Datum för tillkännagivandets avpublicering:

2019-12-11

Förvaringsplats för protokollet:

Samhällsbyggnadskontoret

Sekreterare:

Ann-Katrine Bergfeld

Länk till protokollet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens AU sammanträde den 13 november 2019

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2019