Justerat protokoll kommunstyrelsen 2019-11-20

Organ:

Kommunstyrelsen

Datum sammanträde:

2019-11-20

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-11-23

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-12-16

Förvaringsplats för protokollet:

Kansliavdelningen

Sekreterare:

Tobias Rundström

Länk till protokollet:

Kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-20

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2019