Direktjusterat protokoll socialnämnden 2019-11-26 § 164

Organ:

Socialnämnden

Datum sammanträde:

2019-11-26

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-11-27

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-12-19

Förvaringsplats för protokollet:

Socialkontoret

Sekreterare:

Cecilia Läräng Westerlund

Länk till protokollet:

Direktjusterat protokoll SN 2019-11-26 § 164

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2019