Justerat protokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-11-27

Organ:

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde:

2019-11-27

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-11-28

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet:

Utbildningskontoret

Sekreterare:

Jessica Sundqivst

Länk till protokollet:

Protokoll BUN 2019-11-27

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2019