Justerat protokoll kommunfullmäktige 2019-11-18

Organ:

Kommunfullmäktige

Datum sammanträde:

2019-11-18

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-11-28

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet:

Kansliavdelningen

Sekreterare:

Tobias Rundström

Länk till protokollet:

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-18

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2019