Justerat protokoll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-26

Organ

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Datum för tillkännagivandets publicering

2019-11-29

Datum för tillkännagivandets avpublicering

2019-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadskontoret

Sekreterare

Ann-Katrine Bergfeld

Länk till protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 26 november 2019

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2019