Justerat protokoll teknik- och fritidsnämnden 2019-12-03

Organ:

Teknik- och fritidsnämnden

Datum sammanträde:

2019-12-03

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-12-04

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2019-12-27

Förvaringsplats för protokollet:

Teknik- och servicekontoret

Sekreterare:

Kersti Hellström

Länk till protokollet:

Protokoll teknik- och fritidsnämnden 2019-12-03

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2019