Justerat protokoll valberedningen 2020-01-27

Organ:

Valberedningen

Datum sammanträde:

2020-01-27

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-01-27

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-02-18

Förvaringsplats för protokollet:

Kansliavdelningen

Sekreterare:

Tobias Rundström

Länk till protokollet:

Valberedningens sammanträde 2020-01-27

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2020