Justerat protokoll socialnämnden 2020-01-28

Organ:

Socialnämnden

Datum för sammanträde:

2020-01-28

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-02-03

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-02-25

Förvaringsplats för protokollet:

Socialkontoret

Sekreterare:

Cecilia Läräng Westerlund

Länk till protokollet:

Protokoll SN 2020-01-28


Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2020