Justerat protokoll kommunfullmäktige 2020-01-27

Organ:

Kommunfullmäktige

Datum sammanträde:

2020-01-27

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-02-04

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-02-26

Förvaringsplats för protokollet:

Kansliavdelningen

Sekreterare:

Tobias Rundström

Länk till protokollet:

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-01-27

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2020