Justerat protokoll socialutskottet 2020-02-06

Organ:

Socialutskottet

Datum sammanträde:

2020-02-06

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-02-06

Datum för avpublicering av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-02-28

Förvaringsplats för protokollet:

Socialkontoret

Sekreterare:

Carola Nylund Sjölin

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2020