Justerat protokoll socialutskottet 2020-02-12

Organ:

Socialutskottet

Datum sammanträde:

2020-02-12

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-02-12

Datum för avpublicering av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-03-05

Förvaringsplats för protokollet:

Socialkontoret

Sekreterare:

Cecilia Läräng Westerlund

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2020