Justerat protokoll socialutskottet 2020-03-19

Organ:

Socialutskottet

Datum sammanträde:

2020-03-19

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-03-19

Datum för avpublicering av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-04-10

Förvaringsplats för protokollet:

Socialkontoret

Sekreterare:

Cecilia Läräng Westerlund

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2020