Justerat protokoll valberedningen 2020-03-23

Organ:

Valberedningen

Datum sammanträde:

2020-03-23

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-03-23

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet:

Kansliavdelningen

Sekreterare:

Tobias Rundström

Länk till protokollet:

Valberedningens sammanträde 2020-03-23

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2020