Justerat protokoll överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs

Organ:

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs

Datum för sammanträde:

2020-03-18

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-03-23

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet:

Ledning och administration, Socialförvaltningen Eskilstuna

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2020