Justerat protokoll kommunstyrelens 2020-03-25 § 42

Organ:

Kommunstyrelsen

Datum sammanträde:

2020-03-25

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-03-25

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-04-16

Förvaringsplats för protokollet:

Kansliavdelningen

Sekreterare:

Tobias Rundström

Länk till protokollet:

Kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-25, § 42

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2020