Justerat protokoll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-24, § 33

Organ:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-24

Datum för tillkännagivandets publicering:

2020-03-25

Datum för tillkännagivandets avpublicering:

2020-04-16

Förvaringsplats för protokollet:

Samhällsbyggnadskontoret

Sekreterare:

Ann-Katrine Bergfeld

Länk till protokollet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 24 mars 2020

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2020