Justerat protokoll socialnämnden 2020-03-25 §§ 56-57

Organ:

Socialnämnden

Datum för sammanträde:

2020-03-24

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-03-25

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-04-18

Förvaringsplats för protokollet:

Socialkontoret

Sekreterare:

Cecilia Läräng Westerlund

Länk till protokollet:

Justerat protokoll SN 2020-03-24 §§ 56-57

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2020