Justerat protokoll barn- och utbildningsnämnden 2020-03-24

Organ:

Barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde:

2020-03-24

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-03-26

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-04-18

Förvaringsplats för protokollet:

Utbildningskontoret

Sekreterare:

Jessica Sundqivst

Länk till protokollet:

Protokoll BUN 2020-03-24

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020