Justerat protokoll kommunfullmäktige 2020-06-15

Organ:

Kommunfullmäktige

Datum sammanträde:

2020-06-15

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-06-23

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet:

Kansliavdelningen

Sekreterare:

Tobias Rundström

Länk till protokollet:

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2020