Justerat protokoll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-16

Organ:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-06-16

Datum för tillkännagivandets publicering:

2020-06-23

Datum för tillkännagivandets avpublicering:

2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet:

Samhällsbyggnadskontoret

Sekreterare:

Ann-Katrine Bergfeld

Länk till protokollet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 juni 2020

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2020