Justerat protokoll socialnämnden 2020-06-16

Organ:

Socialnämnden

Datum för sammanträde:

2020-06-16

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-06-24

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-07-16

Förvaringsplats för protokollet:

Socialkontoret

Sekreterare:

Cecilia Läräng Westerlund

Länk till protokollet:

Justerat protokoll SN 2020-06-16

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2020