Justerat protokoll kommunstyrelsen 2020-06-17

Organ:

Kommunstyrelsen

Datum sammanträde:

2020-06-17

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-06-25

Datum för nedtagande av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-07-17

Förvaringsplats för protokollet:

Kansliavdelningen

Sekreterare:

Tobias Rundström

Länk till protokollet:

Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-17

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2020