Justerat protokoll socialutskottet 2020-06-25

Organ:

Socialutskottet

Datum sammanträde:

2020-06-25

Datum för tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-06-25

Datum för avpublicering av tillkännagivande av justerat protokoll:

2020-07-17

Förvaringsplats för protokollet:

Socialkontoret

Sekreterare:

Cecilia Läräng Westerlund

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2020