Offentlig handling

I kommunen hanteras en stor mängd handlingar. Många av dessa handlingar är offentliga och kan begäras ut av medborgare, media och övrig allmänhet 

Vad är offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen ger dig rätt till att ta del av kommunens allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen finns inskriven i tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller både för svenska och utländska medborgare.

Genom att begära ut allmänna handlingar kan du se vilka beslut som kommunen fattar och hur politiker och tjänstemän arbetar.

Offentlighetsprincipen gäller för kommunen och de kommunala bolagen.

Vad är en allmän handling?

En handling är information i olika former, till exempel pappersdokument, e-postmeddelanden, ljudfiler och bilder.

En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och antingen har kommit in till, eller har upprättats av kommunen. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av kommunen.

Vilka handlingar kan jag få ta del av?

Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretesskyddade, det vill säga hemliga. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen.

Hur gör jag för att begära ut handlingar?

Vill du ta del av en allmän handling ska du vända dig direkt till den myndighet som förvarar handlingen. Handlingarna finns oftast hos den nämnd eller det kommunala bolag som handlägger ärendet. Äldre handlingar kan finnas hos kommunarkivet. Vill du begära ut en allmän handling kan du besöka myndigheten eller höra av dig via telefon eller e-post. En lista med kontaktuppgifter hittar du här.

Är du är osäker på vart du ska vända dig kan du skicka e-post till Kontaktcenter så hjälper vi dig att hitta rätt.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det genast eller så snart det är möjligt (cirka 1 till 2 arbetsdagar). Om du begär ut stora mängder handlingar eller handlingar som kräver större arbetsinsats att ta fram kan det få ta längre tid.

Vissa handlingar finns i elektronisk form och kan vanligtvis skickas via e-post. Kommunen har dock ingen generell skyldighet att skicka handlingar elektroniskt.

Du kan även läsa handlingarna på plats hos kommunen och skriva av dem om du vill. Du kan även få papperskopior av handlingarna mot en avgift.

Avgifter

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Många handlingar finns elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt. Kommunen tar dock ut en avgift för papperskopior, avskrifter och vissa portokostnader.

Avgifterna regleras i avgiftsförordningen , 106 kB. och är fastställda av kommunfullmäktige. 

Avgifter

Kopior/utskrifter

A4 och A3

Större format

0-34 sidor

Gratis

Gratis

35 > sidor

grundavgift första 10 sidor

50 kronor

50 kronor

För varje ytterligare sida

2 kronor/sida

2 kronor/sida

 

 


Porto

Faktisk kostnad om försändelsen

väger mer än 20 gram


Du får vara anonym

Du behöver inte tala om vem du är när du begär ut handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Finns det uppgifter i handlingen som kan vara hemliga så får kommunen fråga vem du är och vad du ska ha uppgifterna till. Kommunen kan behöva veta det för att kunna avgöra om handlingen kan lämnas ut eller inte. Om du vill vara anonym är du välkommen att kontakta kommunen per telefon och hämta ut handlingar i kommunhusets kontaktcenter (Nygatan 10 i Strängnäs).

Överklaga beslut

Om du nekas att ta del av en handling kan du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut från kommunen. Det beslutet kan du sedan överklaga till kammarrätten. Hur man överklagar framgår av beslutet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2024