Vänorter

Vänort betyder vänskap mellan människor och länder. Det innebär både givande och tagande. Vänortssamarbetet föddes på 1940-talet då Strängnäs, Mariefred och Stallarholmen fick kontakt med varsin liten ort i Finland.

Kommunens vänorter

Europa för Medborgarna

Europa för medborgarna är ett EU-program där bland annat stöd kan fås för att bedriva vänortsarbete.

Strängnäsbygdens vänortsförening

Strängnäsbygdens vänortsförening är en paraplyförening för alla vänortsföreningar i Strängnäs kommun. Ordförande är Catharina De Geer.

Vänortsföreningar

  • Vänortsföreningen Strängnäs-Ratzeburg
  • Vänortsföreningen Mariefred-Rheinsberg
  • Vänortsföreningen Strängnäsbygden-Baltikum och Polen
  • Föreningen Norden
  • Vänortsföreningen Strängnäs-Simanjiro-Loiborsoit

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2023