Årets klimatrapport visar: Det går för långsamt

Är du en av dem som tankar biogas, åker kollektivt eller har installerat solceller? Tack, då har du bidragit till kommunens klimatmål. Dock behöver vi minska våra utsläpp mycket, mycket mer för att nå våra mål – det visar årets klimatrapport.

– Alla bidrag är viktiga för att vi som lever och verkar i Strängnäs kommun ska nå våra mål om fossilfrihet år 2030 och klimatneutralitet år 2040. Årets klimatrapport visar att vi alla behöver göra mer, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Rapporten är en uppföljning av klimat- och energiplanen som syftar till att ta ett helhetsgrepp över alla de utsläpp som invånare och kommunkoncernen orsakar oavsett var de sker.

Vi har varit särskilt bra på att åka buss och installera solceller

En sak som invånare i Strängnäs kommun varit särskilt duktiga på är att åka kollektivt. Jämfört med tidigare så har antalet resor med busstrafik, som körs på biogas och el, ökat med 19 procent. Vi har också fått en tankstation för biogas här i Strängnäs. Det är viktigt eftersom klimatutsläpp från transporter fortfarande är den enskilt största utsläppsposten i vår kommun.

Det har också skett en kraftig utbyggnad av solel. Strängnäs ligger på plats 11 bland Sveriges kommuner när det gäller installerad effekt solceller per invånare.

Kommunens skogar ska binda koldioxid motsvarande 3000 Strängnäsbors årliga bilkörning

Under året har politikerna fattat ett viktigt beslut om att ställa särskilda klimatkrav på de som bygger åt kommunen. Det kan handla om att de ska välja byggmaterial med låg klimatpåverkan och använda maskiner som drivs av fossilfritt bränsle. Dessa krav ska minska klimatutsläppen vid byggen med 40 procent.

Kommunen har också bestämt att inte använda sin skog för kommersiell produktion, det vill säga att de inte ska ta ner träd som ska användas för produktion av olika trävaror. Effekterna av detta är att skogen i stället ska bidra till att binda ungefär 4000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar 3000 Strängnäsbors årliga bilkörning eller 4000 tur- och returresor med flyg till Spanien.

Utsläppen har minskat med endast en procent

Trots alla bra saker som görs har utsläppen bara minskat med 1 procent jämfört med förra årets rapport. Det beror bland annat på att den samlade körsträckan hos personbilar registrerade i Strängnäs ökade 3 procent, att klimatutsläppen från transporter ökade 5 procent och att elanvändningen ökade 13 procent.

– Omställningen pågår, men det går för långsamt. Våra lokala klimatutsläpp behöver minska med 14 procent per år för att vi ska klara vår koldioxidbudget, som är vårt bidrag till Parisavtalets tvågradersmål, säger Jacob Högfeldt.

15 förslag på vad du kan göra för att minska dina klimatutsläpp

Det är viktigt att alla vi som lever och verkar i Strängnäs kommun anstränger oss för att minska våra klimatpåverkande utsläpp. Det minskar risken för extremväder så som skyfall, stormar, värmeböljor och stora skogsbränder.

 • Undvik att bygga nytt, renovera i stället
 • Minska din elanvändning
 • Installera solceller
 • Gå, cykla och åk kollektivt när du kan
 • Minska ditt flygresande
 • Tanka fossilfritt
 • Ät mer vegetariskt och handla lokalt och hållbart producerat
 • Minska ditt matsvinn
 • Konsumera mindre och satsa i stället på hållbara material med längre livslängd
 • Laga och förläng livet på kläder och prylar
 • Lämna det du inte behöver till återvinning
 • Låna och dela på grejer: fordon, kläder, verktyg och utrustning
 • Gör hållbara placeringar av kapital
 • Byt till en fossilfri bil så snart som möjligt (finns begagnade i olika prisklasser och storlekar)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2024