Biologisk mångfald i stadsmiljön

Förbi Mälarlunden i centrala Strängnäs går en cykelbana längs med Mälarens strand. I sluttningen ner mot vattnet har kommunen planterat buskar som är särskilt bivänliga. Ett sätt att värna biologisk mångfaldoch bidra till minskad klimatförändring.

Olvon, häggmispel, häckoxel, körsbärkornell, koreansk try, bukettapel är träd och buskar som blommar tidigt på vår och sommar. De lockar pollinerande insekter som, bin, humlor och fjärilar och är, kydd och boplatser för fåglar​. Hägg lockar särskilt fjärilen Eldsnabbvinge. Hagtorn är värdväxt för hagtornsfjäril och krusbärsmätare. Frukt och bär är mat åt fåglar.

Samtidigt som buskarna lockar pollinerare som är nödvändiga för den mat vi människor äter, blir den lutande sluttningen vid Mälarlunden också mer lättskött för kommunens medarbetare.

– Det har blivit lättare för oss att röja sly i den branta slänten ner mot vattnet, säger Marie Ollman, enhetschef på enheten som sköter om våra gator och parker.

Marie Ollman

Låter gräset växa vilt

Bibuskarna är ett exempel på kommunens arbete med att värna den lokala mångfalden, vara klimatsmarta och samtidigt spara pengar. Ett annat exempel är att inte klippa så mycket eller så ofta så att gräs och örter får växa vilt. Ibland kan det räcka med att bara klippa en smalare remsa längs med en cykelväg eller bilväg för att skapa ett blomstrande biparadis eller att slå de stora gräsytorna senare i augusti. Så kallade bruksgräsmattor som till exempel parker klipps mer sällan om det är så att de inte används.

– I parker som används och där det är mycket människor som har pick nick och liknande klipper vi så klart, säger Marie Ollman och fortsätter:

– Är det möjligt så vill vi också anlägga ängar. Men det är svårt för nästan hela Mälardalen består av lerjord som inte riktigt lämpar sig för ängsodlingar.

I skogen och naturområden lämnar de gärna kvar träd och grenar så att insekterna har någonstans att bo och lägga sina ägg.

– Vi lämnar medvetet kvar lite lagom med ris och träd. Platsen ska fortfarande vara användbar och det måste gå att ta sig fram, säger Marie Ollman.

Klimatsmart stadsmiljö

Gata/parkenheten ser också över sina redskap för att hitta mer klimatsmarta och tystare lösningar.

– Vi har motorsågar, lövblåsar och andra mindre redskap som är eldrivna och det funkar alldeles utmärkt, säger Marie Ollman.

Nu tittar de på om de kan byta ut sina bensindrivna vattenpumpar, som de har när de åker runt och vattnar i rabatter och parker, till elpumpar som är tystare och inte släpper ut gaser.

– Det skulle uppskattas av både medarbetare och boende i centrum om vi kunde vara tystare på sommarmorgnarna. Vi försöker ställa om på alla sätt vi kan för att minska vår klimatpåverkan och bidra till en ökad biologisk mångfald, säger Marie Ollman.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2023